V roce 2023 pro školkové a školní kolektivy osvědčené i nové varianty interaktivních programů

(1) Prohlídky pro školy ve dvou variantách:
Prohlídka SVATOPROKOPSKÁ STAROSLOVĚNSKÁ SÁZAVA – denně kromě pondělků duben až říjen 2023 v návštěvní době 
(2) Speciální interaktivní program SVATÝ PROKOP S INTERAKTIVNÍMI TVŮRČÍMI DÍLNAMI – 2. pololetí od poloviny dubna 2023, termíny v textu

Speciální interaktivní edukační program s návaznými tvůrčími dílnami určený pro kolektivy předškolních dětí, školní kolektivy prvních i druhých stupňů základních a speciálních škol, zájmové kroužky a táborové oddíly.

V první části programu navštívíte nejhezčí prostory bývalého klášterního obydlí ze středověku a baroka: kapitulní síň, opatskou kapli, rajskou zahradu, refektář a uvidíte nově odkryté malby v křížové chodbě.

Ve druhé části programu si v klášterním skriptoriu vyzkoušíte činnosti a tvůrčí postupy  a vyrobíte si s našimi pomůckami a nástroji dárek nebo suvenýr pro sebe nebo pro své blízké.

Možnost těchto programů pro školky, školy, skautské oddíly a jiné skupinky dětí či mládeže budou možné od poloviny dubna 2023. Vypsané termíny:

pátky 14. 4.21. 4.  (ráno již rezervováno,  volné nejdříve od 11:00) *  28. 4.  (ráno již rezervováno,  volné nejdříve od 11:00)  *   5. 5.  *  10. 5.12. 5.  (ráno již rezervováno,  volné nejdříve od 11:00) *  19. 5.  *  26. 5.  *  2. 6. (ráno již rezervováno,  volné nejdříve od 11:00) 9. 6.  (dopo již rezervováno,  volné nejdříve od 11:00) 7. 6. * 16. 6. *  23. 6. *  30. 6.  2023

Poznámka: termíny odtučněné již částečně rezervovány * termíny škrtnuté již plně rezervovány

Začátek dle domluvy s pedagogem:  začátek v 10:00 hod. nebo dle domluvy nejdříve však od 9:00 - 9:30 hod. * možné jsou i začátky v pozdějších časech 

Délka programu: 100–120 minut.

Vstupné: pro děti mateřských, základních a středních škol: jednotná cena programu + jedné dílny 100 Kč na dítě/mládež/senior * pedagogický doprovod zdarma nad 15 osob; pro skupiny dospělých nad 7 osob 120 Kč/os.

Kontakty pro rezervace a základní informace: tel.: 725 875 946, e-mail: sazava@npu.cz. Kontakt pro detailní domluvu o detailech programů: lektorka Martina Štědrová, tel.: 605 800 104.

Na základní program navazuje některá z dílen nebo jejich kombinace podle předchozí dohody s pedagogem: 

ŽIVOT SV. PROKOPA – EDUKAČNÍ INTERAKTIVNÍ PROGRAM 2023 - obsah programu dílen: 

Základní program s pracovním názvem "Sv. Prokop" poskytne dětem informace o životě a době sv. Prokopa a jeho působení nejen v Sázavském klášteře a lehce jej rozšíří podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Chybět nebude ani výchovná složka přesahující vzdělávací dějinnou linku: dotkne se i zkušeností dětí i nás dospělých v otázce zápasu se špatnostmi. Žáci oblečeni v poutních pláštích, prochází klášterem a plní různé úkoly, které jim pomáhají seznámit se s dobou středověku i se životem poustevníka i mnicha žijícím v klášteře, s jeho ctnostmi a s jeho bojem proti zlu. Program může využít práci s pracovními listy. Při programu je důležité zapojit všechny smysly, rozum i zkušenost a společně vyvodit poznání.

1. VÝTVARNÁ DÍLNA

•             písařská "PÍSAŘ/KA"

Seznámení dětí s písmem sv. Cyrila – Hlaholicí, středověkým latinským písmem, psaní písma či kresba brkem a inkoustem na svitkový papír nebo na barevný ruční papír. (Trénování estetiky, jemné motoriky, inspirace k ozdobné kaligrafii, ukázka pergamenu a středověkých rukopisů z blízka). Děti si mohou ozdobit dílo pečetí, kterou si samy aplikují.

•             badatelská "ARCHEOLOG/ŽKA"

S dětmi budeme pátrat po ukrytých artefaktech ve stylu velkomoravských šperků a přívěsků. Děti si najdou správný pevný kus směsi sádry a písku a za pomocí dlátek, kladívek a štětečků ho budou opatrně roztloukat. Bude následovat očištění a ochrana předmětu... inspirace pro letní rodinný program ARCHEODEN

•             restaurátorská dílna „RESTAURÁTOR/KA“

Děti si vyzkouší nelehkou práci restaurátora. Malby skryté pod několika vrstvami "omítek" čekají na odkryv. Podaří se vám za pomoci různého nářadí odhalit malbu, aniž byste ji poškodili?  Pro menší děti bude připraveno skládání kachlíků a zkoumání střepů, kamenů, mincí nebo kostí.

•             a lá vitrážková "MALÍŘ/KA SKLA"

Malba speciálními barvami na sklíčka ve tvaru gotických oken či na skleničky podle předloh nebo vlastní fantazie. Dle časového prostoru možné povídání o vitrážích, ukázky vitráží i cvičná skládací vitráž pro menší děti. Inspirace pro prázdninový program skutečné vitrážové dílny. Tato dílna se časově může protáhnout a je potřeba počítat se schnutím barev.

Po domluvě může bát dílna nahrazena dílnou GRAVÍROVÁNÍ SKLA, která není v běžné nabídce..

•             papírová mozaika pro menší děti

Děti ztvární sv. Prokopa s čertem, jejich charaktery nebo ztvární vlastní motiv a zamyslí se nad hodnotami dobra a zla. Výtvarné zpracování formou trhaných barevných papírků a lepení na podklad. Vhodné zejména pro děti z MŠ, starším dětem se náročnost mozaiky postupně stupňuje. Druhá varianta této dílny je vytvoření papírové loutky sv. Prokopa nebo Madon z kapitulní síně na špejli nebo pohyblivá s patentkami)

•             klášterní lékárna (dílna)

Povídání o bylinkách, které mniši pěstovali v klášterech, o jejich účincích, pěstování a sklizni. Čichání, hmatání, vyrábění, příprava bylinného čaje zkrátka ochutnávka bylin všemi smysly.

2. ZAHRADNÍ ARCHEO-HISTORICKÁ DÍLNA

Děti se seznámí se vzácným nálezem základů románského kostela sv. Kříže na severní zahradě, "pohrají" si s hlaholským písmem a budou ve skupinách plnit další úkoly a pátrat po "středověkých" artefaktech – pro tuto dílnu bude také pro třídy otevřena tzv. lesní mariánská zahrada (veřejnosti přístupná jen sporadicky).

Pozor! Jen za hezkého počasí. V případě deště bude zvolena dílna náhradní. 

3. POUTNICKO PROCHÁZKOVÁ DÍLNA - tato dílna neobsahuje interiérovou prohlídku!

Děti vycházejí na průzkumnou výpravu a pouť po svatoprokopské krajině v okolí kláštera se zajímavými a poučnými zastaveními navazujícími na poznatky v základní části programu. Mimo areál Sázavského kláštera dle volby v poutnických pláštích nebo bez nich prochází s lektorkou městem Sázava na místa spjatá s osobnostmi českých dějin – místo setkání poustevníka Prokopa a přemyslovského knížete Oldřicha, kde Prokop dle středověké legendy proměnil vodu ve víno a kde je zanechán otisk "ďáblových pařátů", ochutnáme" zázračnou" vodu z koflíku a splníme několik připravených úkolů.