Klášter Sázava - malování v plenéru s malířskou Školou vidění

Motto:"Škola vidění usiluje o to, aby se všichni lidé učili nejen vidět, ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná utopie se již uskutečnila - vždyť všichni už umíme číst a psát."                                          (Radoslav Kutra)

Malířská ŠKOLA VIDĚNÍ Radoslava Kutry a SÁZAVSKÝ KLÁŠTER  vás i o letošních prázdninách zve na:

SPOLEČNÉ  SÁZAVSKÉ  MALOVÁNÍ  od 6. do 13. 7. 2024

s malířkami Doris Windlin a Marií Smetanovou 

malování – korektury – konzultace – přednášky - výstava

Program malování:

Malířská základna: Kiosek Pod vrbou u jezu pod klášterem (je tam i kemp) – úvody do malování – malířské potřeby - rady během malování – pomoc – zázemí – oddych – občerstvení.                                                     

Malířské vybavení: vlastní nebo za poplatek k dispozici na místě. Kompletní ceník malířských potřeb a služeb lze získat na vyžádání nebo jako součást přihlášky.

  • MALOVÁNÍ V PLENÉRU:  denně  9:30 – 17:00 , denní součástí jsou individuální korektury
  • KONZULTACE K ROZMALOVANÝM OBRAZŮM: dle domluvy

Program přednášek:

 v kapitulní síni Sázavského kláštera - témata a vybrané dny v podvečer uvedeme později 

Závěrečná výstava:

Vstupní vestibul konventu Sázavského kláštera nebo rajská zahrada v sobotu 13. 7. odpoledne

ZVEME SRDEČNĚ VŠECHNY BEZ OHLEDU NA VĚK, VZDĚLÁNÍ ČI ZKUŠENOST - PŘÍSTUP INDIVIDUÁLNÍ

Ubytování a stravu je nutné si zajistit samostatně. Další informace a přihlášky:  Zuzana zdaaj@post.cz nebo Marie: maruna.smetanova@seznam.cz)

Více informací na: www.mariesmetanova.cz