Klášter Sázava - Program pro rodiny s dětmi - prohlídka a tvoření

Program s pracovním názvem "Klášter svatého Prokopa s tvořením" poskytne všem zájemcům dvojí zážitek: 

 • V jeho první části  speciální prohlídka těch nejvzácnějších a nejkrásnějších prostor bývalého klášterního obydlí  - kapitulní síň, opatská kaple, bývalá jídelna a křížová chodba. Prohlídka nemusí být monologická, ale budete se moci ptát nebo diskutovat, můžete si v akusticky silných prostorách třeba i zazpívat a své krátké vystoupení si třeba natočit nebo vyfotit. Tato část programu bude trvat 35 - 40 minut.
 • Druhá část programu bude velmi tvůrčí jak pro dospělé tak i pro děti a každý účastník dle svého výběru, zkušenosti, šikovnosti spolu s lektorkou zvolí výrobu svého vlastního suvenýru dárečku nebo upomínku, která udělá radost jemu nebo jemu blízkému. Všechny činnosti a nabídnuté výrobky se budou dotýkat návštěvy kláštera sv. Prokopa nebo techniky, kterou v dřívějších dobách sázavští mniši používali. Tato část programu bude trvat cca 60 - 75 minut. 
 • Jarní termínyy: sobota 27. duben, státní svátek 8. 5., sobota 18. 5., neděle 2. 6. sobota 22. 6. a sobota 29. 6. vždy od 10:15 do max. 12:15 hod. 

ve skupince max. 20 osob 

Program je velmi vhodný pro rodiny s dětmi nebo mezigenerační skupinky i individuální návštěvníky

Možnost rezervace: emailem: sazava@npu.cz nebo telefonicky na čísle 725875946 nebo osobně. Část vstupenek je také uvolňováno do prodeje on-line.

koupit vstupenku na 27.dubna ZDE , 8.května ZDE , 18.května ZDE , 2.června ZDE , 22.června ZDE , 29.června ZDE

Ve vypsaných dnech programy začínají v 10:15 hod. v ceně 120 Kč/os. 

Nabídka  tvůrčích činností:

 • archeologická "dílna" - zajímavé cvičné práce archeologa od nálezu předmětů přes jeho čištění, práce s drobným nářadím, objev kopie drobného nálezu z raného středověku a jeho odnesení domů
 • obrázek na ručním papíru v kombinaci sušených rostlin a květů z klášterních zahrad 
 • ukrytá malba - restaurátorské odstranění nánosu přemaleb (případně lze dokončit  odkryv obrazu i doma)
 • přání psané gotickou unciálou nebo hlaholskou abecedou psané brkem inkoustem - svitkový papír nebo ruční papír (dle šikovnosti), předcházet bude nácvik písmen dle písanky starobylých písmen - inspirace k ozdobné kaligrafii a cvičení jemné motoriky. Dokončené dílo lze vlastnoručně ozdobit klášterní pečetí
 • výrobek inspirovaný klášterní lékárnou - výroba voňavého látkového pytlíčku - práce s bylinami  
 • malba speciálními barvami na sklíčka jako předpříprava na vitrážové dílny - vhodné zejména pro maličké děti 
 • papírové mozaiky - vhodné zejména pro nejmenší děti (do 4 let), ale zvýšením náročnosti možné i pro starší účastníky
 • výroba růžence nebo jiného drobného šperku pomocí korálkování

a další .... naši nabídku stále rozšiřujeme

Nebojte se v rámci celé rodiny vzít s sebou i děti mladší 4 let. I jim můžeme nabídnout barvy a papír, ke hraní kostičky, kamínky s písmeny, ap.

Pomůcky a nástroje Vám zapůjčíme, materiál věnujeme. Hravým dětem i dospělým po dobu programu můžeme též zapůjčit poutní pláště, ve kterých středověcí poutníci putovali po poutních místech Evropy. Čaj uvaříme, případnou svačinu si vezměte vlastní. 

 

 

                                                              Upozornění pro cestující vlakem: 

V termínu 2. 4. 2024 – 31. 5. 2024 proběhne výluka na železniční trati č. 212 v úseku Čerčany – Sázava – Český Šternberk – Kácov. Po dobu výluky je zajištěna náhradní autobusová doprava. Více na  https://www.mestosazava.cz/zivot-ve-meste/aktuality/vylukove-jizdni-rady-775cs.html

Otevírací doba

Období Dny Hodiny
2024
27. 4.-27. 4. so
10.15
8. 5.-8. 5. st
10.15
18. 5.-18. 5. so
10.15
2. 6.-2. 6. ne
10.15
22. 6.-22. 6. so
10.15
29. 6.-29. 6. so
10.15