Klášter Sázava - výtvarná soutěž pro děti a mládež - téma Zázraky svatého Prokopa

Spolek Fakt-Um a NPÚ - správa kláštera v Sázavě vyhlašují

DĚTSKOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ

téma roku 2024: ZÁZRAKY SV. PROKOPA

820 let od svatořečení sv. Prokopa (4. července 1204)

Soutěž probíhá od 15. 2. do 1. 8. 2024. Určena je pro děti a mládež od předškolního věku do 18 let. 

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 11. srpna během tradičního festiválku Květinový den.

Individuální či kolektivní práce (školní kolektivy, družiny, rodinné práce, volnočasové kolektivy ap.) vytvořené jakoukoliv výtvarnou technikou (obrázky, 3D předměty...) doručte nejpozději do 1. 8. na adresu: Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava.

 

Pozor! Každý výtvor musí být na zadní straně (u trojrozměrných výtvorů může být i visačka) čitelně označen kontaktní adresou, telefonním číslem, emailovou adresou a věkem (třídou) dítěte. U rodinných výtvorů s poznámkou "rodina".

Kontakty:  www.fakt-um.cz, www.klaster-sazava.cz

emaily: sazava@npu.cz , tel: 725 875 946 nebo stedrova.martina@npu.cz, tel. 605 800 104

Hledejte inspiraci o zázracích sv. Prokopa v legendách. Příběhy o nich najdete zde