Římskokatolická farnost a kostel sv. Prokopa

Poutní chrám sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera je také duchovním centrem Římskokatolické farnosti sv. Prokopa. V areálu se též nachází farní úřad – webové stránky farnosti s aktuálními informacemi, programem a kontakty najdete na https://www.svprokop-sazava.cz